Thức khuya có mập không? Có nhanh tăng cân không?

Thức khuya có mập không? Có nhanh tăng cân không?

Thức khuya là một trong những thói quen khó bỏ của nhiều người. Và họ cho rằng 24 giờ một ngày chưa bao giờ là đủ cả. Nhờ thức khuya họ mới có thời gian làm việc riêng, vui chơi